Usługi wykonywane przez Laboratorium Wzorcujące Spectrum spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005