Zaufali nam między innymi:

· Merck Sp. z o.o.
· WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o.o.
· PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
· ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.
· CBJ Sp. z o.o. w Lubinie
· Endress+Hauser Sp. z o.o.
· LG CHEM Poland Sp. z o.o.
· MPWiK Sp. z o.o. Wrocław
· MPWiK Sp. z o.o. Żywiec
· Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
· PWiK Sp. z o.o. Szczecinek
· Zakłady Metalowe DEZAMET S.A
· Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
· J. S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.
· Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Opolu
· PSSE w Wałbrzychu
· SGL Carbon Polska S.A.
· Lesaffre Ingredients Services Polska Sp. z o.o.
· JARS Sp. z o.o. Łajski
· Laboratorium Analiz Żywności i Pasz „RYPIN” Sp. z o.o.