Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie akredytacji

Spektrofotometry
Spektrofotometry odbiciowe z wyjściem L*a*b*
Kolorymetry L*a*b* (odbiciowe)
Wzorcowe filtry optyczne neutralne
Wzorcowe filtry optyczne długości fali
Płytki wzorcowe
Płaskie płytki interferencyjne
Suwmiarki
Wysokościomierze suwmiarkowe
Głębokościomierze suwmiarkowe
Mikrometry zewnętrzne
Mikrometry wewnętrzne
Głębokościomierze mikrometryczne
Transametry
Przyrządy czujnikowe
Szczelinomierze
Macki czujnikowe
Grubościomierze czujnikowe
Przymiary